René Höppener benoemd als Lid van Verdienste

Op de eerste trainingsdag van seizoen 2020-2021 vond onze uitgesteld ALV plaats. In eerste instantie zou deze ledenvergadering in maart 2020 plaatsvinden, maar toen brak de Corona epidemie uit en was het niet meer mogelijk de ledenvergadering te houden.

Het bestuur van onze hulpverleningsvereniging, waarbij veiligheid hoog in het vaandel staat, had goede en veilige voorzorgsmaatregelen getroffen om de ledenvergadering op een verantwoorde manier vorm te geven, waardoor de vergadering veilig kon plaatsvinden volgens alle richtlijnen van het RIVM. Het was een andere, maar toch een goede vergadering met een prima opkomst.

Tijdens de vergadering zijn er een aantal jubilarissen extra in het zonnetje gezet, variërend van 5 tot 35 jaar lid bij onze vereniging. René Höppener werd,volkomen onverwacht, met een groot applaus door alle aanwezigen  “Lid van verdienste” gemaakt. Dit is in de clubhistorie nog niet eerder voorgekomen. Na een woord en opsomming van de voorzitter, van alle bezigheden en activiteiten waar René bij betrokken is geweest ten gunste van de vereniging, werd er een oorkonde en een toepasselijk beeld overhandigd om deze eretitel kracht bij te zetten en de waardering te tonen voor het werk wat René al vele jaren heeft verzet. Namens het bestuur en haar leden nogmaals onze grote dank. We hopen nog lang gebruik te mogen maken van René als vrijwilliger bij onze vereniging.