Algemene ledenvergadering 2021

Op dinsdagavond 16 maart vindt de algemene ledenvergadering plaats. Er is ditmaal vanwege Corona voor gekozen om de ledenvergadering digitaal te houden.