Lid worden

Wat kost een lidmaatschap?
Jeugdleden (tot 18 jaar)
€83 per jaar

Seniorleden (18 jaar en ouder)
€105 per jaar

Steunend lidmaatschap
€30 per jaar

Inschrijfgeld: €5

Betaling
De Reddingsbrigade Veghel werkt met automatische afschrijving voor het innen van contributiegelden. De automatische afschrijving is gekoppeld aan het lidmaatschap. Ieder lid van de vereniging gaat akkoord met automatische afschrijving. Dit houdt ook in dat een opzegging van de machtiging ook een opzegging is van het lidmaatschap maar dat je nog steeds de verplichting hebt om de jaarcontributie te voldoen.
Iedereen heeft een machtigingsformulier ingevuld en ingeleverd.
De datums voor de automatische incasso van de contributie zijn:
1 oktober 2020
1 februari 2021

Lid worden?
Denk je erover om lid te worden van onze vereniging? Je kunt ons inschrijfformulier hier downloaden. Gelieve deze in te vullen, uit te printen en ondertekend in te leveren bij een van onze instructeurs. Liever eerst een aantal proeflessen meedraaien? Dat kan uiteraard ook. Vul hiervoor het contactformulier in of mail naar opleidingen@reddingsbrigadeveghel.nl