Missie & visie

De missie van onze Reddingsbrigade
De missie van Reddingsbrigade Veghel is afgeleid van de missie van Reddingsbrigade Nederland.
Hieronder vindt u de missie en visie van Reddingsbrigade Nederland.

Missie Reddingsbrigade Nederland
Reddingsbrigade Nederland spant zich met al haar ter beschikking staande middelen in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland.

Onze Missie
Door zoveel mogelijk mensen op te leiden en door een zo groot mogelijk scala opleidingen het zo aantrekkelijk mogelijk maken om leden te behouden en aan te trekken zodat we de verdrinkingsdood kunnen bestrijden zowel actief als preventief.

Onze visie
Nederland is een waterland. De Reddingsbrigade Veghel laat samen met Reddingsbrigade Nederland iedereen in Nederland laten genieten van het water. Dat doen wij door als Reddingsbrigade samen zoveel mogelijk mensen te leren zwemmen en zichzelf en anderen te leren redden. Ook leiden wij mensen op voor specialistische taken, zoals schipper van een reddingsboot of waterscooter en reddingsbrigadechauffeur die met zwaailichten en sirene mag rijden.

Wij houden preventief toezicht op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren en verlenen actief hulp als dat nodig is. Zo maken wij veel waterplezier veiliger mogelijk. Ook bij talloze waterevenementen staan wij paraat. De Reddingsbrigade geeft voorlichting en advies over onderwerpen die betrekking hebben op waterveiligheid en stimuleert onderzoek daarnaar.  Bij (dreigende) overstromingen kan de Reddingsbrigade binnen 1 uur na alarmering mensen en dieren evacueren. Daarvoor zijn onze Lifeguards speciaal voor opgeleide en goed getrainde mensen verspreid over reddingseenheden (boten) in het land / veiligheidsregio inzetbaar.

In onze visie zijn ‘mensen’ het belangrijkste element. De mensen waarmee wij ons werk doen, zoals onze 5.000 collega’s en de mensen, waarvoor wij ons werk doen, zoals u. Onze mensen vinden het werk dat ze doen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het vraagt tijd en inzet en voortdurend nieuwe aanwas om in onze gemeente over voldoende capaciteit te kunnen blijven beschikken. Daarom besteden wij aandacht aan vrijwilligersbeleid en ledenwerving en opleiden.

Om ons werk goed en veilig te kunnen blijven doen, hebben wij wel meer nodig dan mensen alleen. Opleidingen, reddingsmaterialen en de uitvoering van ons werk het hele jaar door, kost veel geld. Onze eigen leden betalen daaraan mee met hun contributie. Zij betalen dus geld om hun leven vrijwillig te mogen wagen voor andere mensen. Daarmee redden we het echter nog niet. We zijn daarom mede afhankelijk van sponsors en donaties van mensen die ons werk waarderen. Door voortdurend te laten zien hoe wij onze middelen besteden en wat wij daarmee bereiken hopen wij voldoende financiële middelen te kunnen verwerven om waterongevallen te helpen voorkomen en mensen te kunnen blijven redden.

Onze strategie

  • Zoveel mogelijk leden werven over de gehele lijn als eerste in de categorie recreatief voor junior redder, zwemmen redder en lifesaver.
  • Zoveel mogelijk instructeurs opleiden zodat we de grote toevoer kunnen opleiden volgens onze hoge eisen.
  • Door veel in te zetten op de lijn recreatief krijgen we aanloop naar Lifeguardopleidingen
  • Het aantrekkelijk maken door samenhorigheid en het verenigingsgevoel het kader en de Lifeguards stimuleren om verder te ontwikkelen.
  • Kader en bestuur opleiden tot verantwoord besturen

Ons doel

  • Een vereniging te zijn met maatschappelijk belang
  • In de toekomst een complete eigen zelfstandige NRV eenheid
  • Een vereniging die een opleidende rol speelt binnen de RVR die bekend staat om zijn hoge kwaliteit en diversiteit en een aanwinst voor de omgeving
  • En zowel financieel als organisatorisch gezond wat ervoor zorgt dat we in de toekomst ook met plezier onze taken kunnen blijven uitvoeren.